Ръководител на клуба: Далия Симеонова
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
     Ръководител на клуба: Златка Ковачева
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
          Ръководител на клуба - Силвия Петрова В Профилирана хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Тъ...


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.