„ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” Основни дейности:
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Информация за приемане и преместване
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Информация за служ. бележка за подадено заявление ДЗИ


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.