* - Задължителни полета
 
 

ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА  ГИМНАЗИЯ  "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

гр. Велико Търново 5000

ул. "Михаил Кефалов" № 2, ПК 291

Директор 062/629694

Kанцелария 062/621769

e-mail: hg_vtrn@yahoo.com

www.phg-vt.com

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.