Учител по Български език и литература

Далия Симеонова 


- учител по български език и литература 


Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.