Учител по Английски език

Ина Митева 


- учител по английски език 


Образование:


  • специалност: Приложна лингвистика - английски и френски език – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

  • Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

     
     
    © 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.