Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ЖОРЖЕТА АНГЕЛОВА 
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Далия Симеонова  - младши учител по български език и литература 
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Ина Митева  - младши учител по английски език  Образование: специалност: Приложна лингвистика - английски и френски език – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Жоржета Ангелова  учител по математика и информатика Преслава Стойкова-Петкова  младши учител по математика и информатика


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.