„ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” Основни дейности:


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.