ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - info-300121@edu.mon.bg НОВ ОФИЦИАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /ЕЛЕКТРОННА ПОЩА/ НА ГИМНАЗИЯТА 11-06-2023
ОТ 19.04.2023 Г. info-300121@edu.mon.bg E ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /ЕЛЕКТРОННА ПОЩА/ НА ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.