ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - phg-vt.com НОВ ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ГИМНАЗИЯТА 11-06-2023
ОТ 01.10.2022 Г. PHG-VT.COM E ОФИЦИАЛНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.