Ротационно обучение от разстояние в електронна среда за период от 24.11.2021 г. до 03.12.2021 г. 29-09-2022
Във връзка с установена на 23.11.2021 г. 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 250 и 500 на 100 000 население в община Велико Търново и в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката обучението на учениците в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново“ ще се извършва по график за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за период от две календарни седмици, както следва: 1. От 24.11. до 26.11.2021 г. включително - Паралелки в ОРЕС X-а, X-б, XI-а, XII-а - Паралелки в присъствено обучение VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б 2. От 29.11. до 03.12.2021 г. включително - Паралелки в ОРЕС VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б - Паралелки в присъствено обучение X-а, X-б, XI-а, XII-а При така направената ротация е спазен принципът в ОРЕС да са 50% от паралелките в училището. Директор: … подпис … /Павлин Витанов/
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.