Дневно разписание на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2021 / 2022 година 19-10-2021
Дневно разписание на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2021 / 2022 година, както следва:

1.Начало на учебните занятия - 8:00 часа

2.Край на учебните занятия - 14:30 часа

3.Продължителност на учебния час - 45 минути

4.Междучасие между първи и втори час - 25 минути

5.Останалите междучасия - по 10 минути

6.График на часовете

1. 08:00 - 08:45

2. 09:10 - 09:55

3. 10:05 - 10:50

4. 11:00 - 11:45

5. 11:55 - 12:40

6. 12:50 - 13:35

7. 13:45 - 14:30

Спортни дейности и др.:14:40 - 15:25


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.