Изложба по проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.) на ОДА - Велико Търново 19-10-2021
Изложба по проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.) на ОДА - Велико Търново https://www.dnesbg.com/obshtestvo/zhivot-za-starite-lenti.html?fbclid=IwAR0uWcEOSjcIboXE4k8x3BHvQlbZEd0n15mnQzac81qtmwjfsOkDUrK8Yps
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.