Международният ден на архивиста 9 юни бе отбелязан в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий". 23-06-2021
Международният ден на архивиста - 9 юни, бе отбелязан днес в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий". Пред ученици от 8 и 9 клас бе представена изложбата "Електронен достъп до архивна информация", подготвена от Държавен архив – Велико Търново. Учениците се запознаха с процеса на дигитализация на архивните документи, с интернет-страницата на Държавна агенция „Архиви“ и как правилно да търсят и намират документите в специализираната програма ИСДА. В отговор на отправената покана от г-жа Боряна Маринова, началник на отдел в Държавен архив – Велико Търново, нашите възпитаници изразиха готовност при първа възможност да посетят архива. Екипът на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" получи благодарствена грамота в категория "Заслужил за партньорство и популяризиране на документите на Държавен архив – Велико Търново". Тази година гимназията ни отново участва като партньор по проект на Държавна агенция „Архиви“, който се изпълнява от Държавен архив – Велико Търново - „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“ (1969–1989 г.)
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.