Неучебен присъствен ден - 04.06.2021 в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" 23-06-2021
Във връзка с провеждането на държавен изпит по теория на професията и специалостта за придобиване на степен на професионална квалификация с решение на Педагогическия съвет и заповед на директора на ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" 04.06.2021 г. /петък/ е обявен за неучебен, но присъствен ден!
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.