Обучение от разстояние в електронна среда от 01.04.2021 г. 13-04-2021
Скъпи ученици, уважаеми родители! Съгласно Заповед №РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката за периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. вкл. за учениците от 8 до 11 клас се организира обучение от разстояние в елекронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. За учениците от 12 клас се организира обучение от разстояние в елекронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за периода от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г. вкл. Напомняме, че съгласно Заповед №РД09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, пролетната ваканция учениците от 8 до 11 клас е от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. вкл., а за учениците от 12 клас е от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. вкл.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.