Преминаване в обучение от разстояние в елекронна среда от 18.03 до 31.03.2021 г. 13-04-2021
Скъпи ученици, уважаеми родители! Съгласно Заповед №РД09-715/17.03.2021 Г. на Министъра на образованието и науката за периода от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява присъствения образователен процес в училищата от област Велико Търново за учениците от 5 до 12 клас и се организира обучение от разстояние в елекронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. В ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" всички ученици преминават за посочения период в онлайн обучение чрез платформата на Майкрософт Тиймс и при спазване на дневното разписание с начало 09.00 и продължителност на учебния час 40 мин. Успешно учение и останете здрави!
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.