Присъствено обучение от 15.02.2021 г. по Заповед на Министъра на здравеопазването № РД01-98 от 14.02.2021 г. 13-04-2021
Скъпи ученици, уважаеми родители, уведомяваме ви, че съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД01-98 от 14.02.2021 г., която допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. за присъствени учебни занятия от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. в Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново от 15.02.2021 г. присъствено ще се обучават 10-а клас, 11-а клас и 12-а клас. Останалите класове /8-а, 8-б, 9-а, 9-б клас/ продължават да се обучават присъствено според Графика за присъствени учебни занятия от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. - от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 8 клас - от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 9 клас. За учениците, които няма да се обучават присъствено по настоящата заповед на МЗ и Графика, продължава учебният процес от разстояние в електронна среда.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.