Заповед на Министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда до 30 ноември 26-01-2021
Уважаеми ученици и родители, по заповед на Министъра на образованието и науката обучението от разстояние в електронна среда за нашата гимназия ще продължи до 30 ноември. Да си пожелаем да бъдем здрави!
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.