Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020 - 2021 г в условията на COVID 19 в "Свети свети Кирил и Методий" - свали 02-08-2021
Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020 - 2021 г в условията на COVID 19 в "Свети свети Кирил и Методий" са публикувани на адрес http://phg-vt.com

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.