Списък на учебниците за учебната 2020-2021 година 02-08-2021
УЧЕБНИЦИ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
8 А клас

Български език - на издателство „Просвета“, с авторския колектив В. Михайлова, Й. Тишева, Р. Станчева
Литература- на издателство „Просвета“, с авторския колектив И. Иванчева, К. Мерджански, Е. Зашев
Английски език – на издателство Pearson Focus for Bulgaria A1
Focus for Bulgaria A2
Focus for Bulgaria B1.1
Линк за закупуване на учебници по английски език http://www.longman-bulgaria.com/catalogue_details.php?view=1168&submenu=2
Математика - на издателство „Просвета“, с авторския колектив К. Банков, Т. Стоева, И. Цветкова, Д. Петрова
Информационни технологии - на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Стефанова, М. Николова, Д. Митева, Ф. Петров, Н. Николова
Философия - на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Варджийска и други
Музика - на издателство „Просвета“, с авторския колектив Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
Изобразително изкуство - на издателство „Просвета“, с авторския колектив П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова 8 Б клас

Български език- на издателство „Просвета“, с авторския колектив В. Михайлова, Й. Тишева, Р. Станчева
Литература- на издателство „Просвета“, с авторския колектив И. Иванчева, К. Мерджански, Е. Зашев
Английски език на издателство Macmillan - Gateway A1 Second edition Линк за закупуване на учебници
https://bguchebnik.com/gateway-a1-second-edition-for-bulgaria-uchebnik-po-anglijski-ezik-77414.html
Математика - на издателство „Просвета“, с авторския колектив К. Банков, Т. Стоева, И. Цветкова, Д. Петрова
Информационни технологии- на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Стефанова, М. Николова, Д. Митева, Ф. Петров, Н. Николова
История и цивилизации- на издателство „Просвета“, с авторския колектив Б. Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова
География и икономика- на издателство „Просвета“, с авторския колектив С. Дерменджиева, П. Събева, Е. Гачев, Н. Николова, А. Гиков, П. Стоянов, Ц. Пейкова
Философия- на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Варджийска и колектив
Биология и здравно образование на издателство „Анубис/KLETT“ с авторския колектив М. Шишиньова и др.
Химия и опазване на околната среда на издателство „Анубис/KLETT“ с авторския колектив С. Цаковски, П. Василева, А. Генджова, Б. Толев, Г. Шуманова
Музика - на издателство „Просвета“, с авторския колектив Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
Изобразително изкуство на издателство „Просвета“, с авторския колектив П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
Предприемачество на издателство „Мартилен“ с автор К. Тодоров
Физика и астрономия – на издателство „Булвест 2000“ (учебник за 9 клас първа част), с автор М. Максимов. Съществува и учебник, в който са обединени първа и втора част, на същия авторски колектив.
9 А клас
Български език на издателство „Просвета“, с авторския колектив В. Михайлова, Й. Тишева, Р. Станчева
Литература на издателство „Просвета“, с авторския колектив А. Хранова, Л. Шишкова
Английски език на издателство Pearson Focus for Bulgaria B1 (part 1) Линк за закупуване на учебници http://www.longman-bulgaria.com/catalogue_details.php?view=1168&submenu=2
Испански език на издателство SGEL Español en marcha A1 с авторския колектив Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Carmen Sardinero Francos
Математика на издателство „Просвета“, с авторския колектив К. Банков, И. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Информационни технологии на издателство „Просвета“, с авторския колектив Н. Николова, Е. Стефанова, М.Николова, Д. Петрова, Д. Митева, К. Стефанов
История и цивилизации на издателство „Просвета“, учебник за 8 клас с авторския колектив Б. Гаврилов, К. Славчев, Б.
Стоименова и учебник за 9 клас с авторския колектив М. Груев, Б. Стоянов, К. Славчев, Я. Сидеров
География и икономика на издателство „Просвета“, учебник за 8 клас с авторския колектив С. Дерменджиева и други и учебник за 9 клас с авторския колектив С. Дерменджиева и други
Философия на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Варджийска и други
Биология и здравно образование на издателство „ Анубис/KLETT“ – учебник за профилирано и професионално образование с интензивно обучение по чужд език М. Шишиньова и колектив
Физика и астрономия на издателство „Булвест 2000“, учебник за 8 клас с авторския колектив М. Максимов и други и учебник за 9 клас с авторския колектив М. Максимов и други. Съществува и учебник, в който са обединени първа и втора част, на същия авторски колектив.
Химия и опазване на околната среда на издателство „ Анубис/KLETT“ за профилирано и професионално образование с интензивно обучение по чужд език 1 част (за 8 клас) С. Цаковски, П. Василева, А. Генджова, Б. Толев и 2 част (за 9 клас)
С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова
Музика на издателство „Просвета“, с авторския колектив Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
Изобразително изкуство на издателство „Просвета“, с авторския колектив П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
9 Б клас
Български език на издателство „Просвета“, с авторския колектив В. Михайлова, Й. Тишева, Р. Станчева
Литература на издателство „Просвета“, с авторския колектив А. Хранова, Л. Шишкова
Английски език на издателство Macmillan - Gateway A2 -Second edition Линк за закупуване на учебници https://bguchebnik.com/gateway-a2-uchebnik-po-anglijski-ezik-macmillan.html
Испански език на издателство SGEL - Español en marcha A1 с авторския колектив Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Carmen Sardinero Francos
Математика на издателство „Просвета“, с авторския колектив К. Банков, И. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Информационни технологии на издателство „Просвета“, с авторския колектив Н. Николова, Е. Стефанова, М.Николова, Д. Петрова, Д. Митева, К. Стефанов
История и цивилизации на издателство „Просвета“, с авторския колектив М. Груев, Б. Стоянов, К. Славчев, Я. Сидеров
География и икономика на издателство „Просвета“, с авторския колектив С. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Н. Попов, Ц. Пейкова
Философия на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Варджийска и други
Биология и здравно образование на издателство „Анубис/KLETT“ 2 част за 9 клас с авторски колектив М. Шишиньова и други
Физика и астрономия на издателство „Булвест 2000“ (учебник за 9 клас втора част), с авторския колектив М. Максимов и др. Съществува и учебник, в който са обединени първа и втора част, на същия авторски колектив.
Химия и опазване на околната среда на издателство „Анубис/KLETT“ 2 част за 9 клас с авторския колектив С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев
Музика на издателство „Просвета“, с авторския колектив Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
Изобразително изкуство на издателство „Просвета“, с авторския колектив П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова 10 А клас

Български език на издателство „БГ учебник“ с авторския колектив П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев
Литература на издателство „БГ учебник“ с авторския колектив И. Инев, А. Руневска
Христоматия по литература за външно оценяване на издателство „БГ учебник“ с авторския колектив А. Руневска, Х. Андонова
Английски език на издателство Macmillan Gateway A2 Second edition Линк за закупуване на учебници https://bguchebnik.com/gateway-a2-uchebnik-po-anglijski-ezik-macmillan.html
Испански език на издателство edelsa - Nuevo Ven A1&A2 с авторския колектив Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales
Математика на издателство „Просвета“, с авторския колектив К. Банков, И. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Информационни технологии на издателство „Просвета“, с авторския колектив Н. Николова, Е. Стефанова, М.Николова, Д. Петрова, К. Стефанов
История и цивилизации на издателство „Просвета“, с авторския колектив П. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова-Бенова, М. Босева, К. Славчев
География и икономика на издателство „Просвета“, с авторския колектив С. Дерменджиева, П.Събева, Н. Попов, К. Стойчев, Н. Гетова, Ц. Пейкова
Философия на издателство „Просвета“, с авторския колектив Е. Варджийска и други
Биология и здравно образование на издателство „Анубис/KLETT“ с авторския колектив М. Шишиньова и колектив
Физика и астрономия на издателство „Булвест 2000“, с авторския колектив М. Максимов и др.
Химия и опазване на околната среда на издателство „Анубис/KLETT“ с авторския колектив С. Цаковски, А. Генджова, П. Василева, Б. Толев, М. Дочева, К. Атанасов
Музика на издателство „Просвета“, с авторския колектив Л. Пейчева, В. Димов, М. Димитров, Д. Костинкова
Изобразително изкуство на издателство „Просвета“, с авторския колектив П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
Икономика на издателство „Мартилен“
11 А клас
Български език на издателство „Просвета“, с авторския колектив В. Михайлова, Й. Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов
Литература на издателство „Просвета“, с авторския колектив А. Хранова, Л. Шишкова
БЕЛ – профилирана подготовка в процес на уточняване
Английски език – общообразователна подготовка Pearson Focus for Bulgaria B2.1 (part 1)
Линк за закупуване на учебници http://www.longman-bulgaria.com/catalogue_details.php?view=1168&submenu=2
Английски език – профилирана подготовка в процес на уточняване
Испански език на издателство SGEL - Español en marcha B1 с авторски колектив Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Carmen Sardinero Francos
Математика на издателство „Просвета“, с авторския колектив К. Банков, И. Цветкова, Д. Петрова, Г. Николова, С. Наков
Гражданско образование на издателство „Просвета“, с авторския колектив Х. Тодоров, М. Грекова, П. Кабакчиева, Л. Славкова, К. Славчев
История и цивилизации – профилирана подготовка на издателство „Просвета“, с авторския колектив Б. Гаврилов, Т. Леков, А. Николов, Тома Томов, М. Бенова, М. Босева
Философия – профилирана подготовка на издателство Педагог 6
12 А клас
Литература на издателство „Анубис“ с авторския колектив В. Стефанов, А. Панов
Математика на издателство „Просвета“, ЗП, с авторския колектив З. Запрянов, Ю. Нинова, И. Георгиев,
Свят и личност на издателство „Просвета“, с авторския колектив а М. Грекова, Л. Деянова, И. Дичев, П.Кабакчиева, К. Коев, И.Шикова
Предприемачество на издателство „Мартилен“ К Тодоров

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.