Награди от Осми национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" 26-01-2021
В поредния Осми национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов", гр. Разград, нашите ученици от профилираната паралелка с "Журналистика и връзки с обществеността" спечелиха три от призовите места в конкурса. Виктор Бонжолов бе награден с Второ място във възрастова група IX-XII клас в направление "Радиожурналистика" Интервю. Репортаж. Ива Георгиева бе наградена с Трето място във възрастова група IX-XII клас в направление "Публицистични материали за вестник" Интервю. Списваният от ученически редакторски колектив, съставен от ученици от профилираните ни паралелки с изучаване на "Журналистика и връзки с обществеността", ученически вестник "Междучасие" бе отличен с Второ място в Осмия национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" в направление "Вестници на хартиен носител". Г-жа Таня Мишева, ръководител на учениците от ПХГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, бе наградена с грамота за активно и успешно участие в Осми национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов". Благодарим на нашите прекрасни ученици и ръководителя им за техния труд, инициативност и прослава на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново!
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.