Доц. д-р Петя Събева от ВТУ на среща в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" 01-06-2020
Доц. д-р Петя Събева - директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", посети Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново. По време на срещата с учителите от гимназията, тя ги запозна с възможностите за обучения в департамента и подготвителните курсове за придобиване на ПКС. След това с интерес разгледа новия кабинет по Журналистика - Телевизионно студио, учебното ателие по Терапия и рехабилитация и демонстрационната зала по Биология и химия. Доц. д-р Събева остана впечатлена от запазените вековни екземпляри на препарирани животни, които и нейният баща е ползвал за нагледни учебни материали, като ученик в Първа гимназия.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.