Седмично разписание на учебните часове през II-ри срок на учебната 2019/2020 година 01-06-2020
Седмично разписание на учебните часове през II-ри срок на учебната 2019/2020 година в Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.