Националния празник на България отбелязаха учениците от гимназията 19-09-2019
Водещите Елица Петрова и Ванеса Иванова, започнаха със словото: " Има дати, които се вписват завинаги в летописната книга на всеки народ. Те одставят своите следи в нациокалката памет, разкъсват времето на епохи, извисяват се и проблясват с пламъка на миналото. Трети март датата на дългомечтаната свобода на България, се е превърнала в ден, на който си припомняме дългия път, изминат от нашите предци. На празненстовото учениците и гостите станаха съпричастни на изпълнението на даровити изпълнители
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.