Два клуба по интереси стартираха в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" 21-03-2019

През месец февруари стартираха дейност двата клуба по интереси : Традиционна култура
и Дигитални технологии в медии и комуникации


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.