Два клуба по интереси стартираха в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" 19-09-2019

През месец февруари стартираха дейност двата клуба по интереси : Традиционна култура
и Дигитални технологии в медии и комуникации

Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.