Информация за предоставяните услуги 20-08-2019
Информация за предоставяните услуги във връзка с чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване можете да получите на сайта на гимназията в раздел "Проекти и програми" http://www.hg-vt.com/?mod=projects&pg=1

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.