Традиционната българска сватба бе представена пред учениците от клуба по Етнология 26-05-2019

            На 12-ти ноември, в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, се състоя поредното събитие от календара на ученическия клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” със съдействието на библиотеката при читалище „Надежда 1869”, РИМ - Велико Търново и Историческия факултет на ВТУ под наслов „Традициите на българската народна сватба”.

            В класната стая на VIII а клас, Бисера Дживодерова, филолог и библиотекар при читалище „Надежда 1869” откри събитието пред членовете на клуба и техните гости с встъпително слово за красотата на българската народна сватба и даде думата на д-р Илия Вълев.

            Д-р Илия Вълев, етнолог към Регионалния исторически музей във Велико Търново, представи своя презентация за ритуалите на българската народна сватба. Той подробно разясни всички аспекти на обичайното право, свързани с българската народна сватба и нейното верифициране.

            Автентични накити, пафти, чапрази, сокаи и сватбени гривни от края на XVIII в. показа на учениците и гостите д-р Павлин Чаушев, преподавател по Етнология към Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.  Той увлекателно разказа за битовата част на българската народна сватба.

            Павлин Витанов, директор на  Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и  магистър по „Културно-историческо наследство” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, направи кратък паралел между обичаите на българската народна сватба и на останалите етноси в България.

            Предизвиканият интерес у учениците, членове на Клуба по Етнология, ни дава надежда, че ще пребъдат традициите на българската народна сватба, според мнението на Силвия Петрова, учител и ръководител на клуба по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”.

Интервю на г-жа Таня Мишева с ученици от паралелката с хуманитарен профил в ПХГ - Журналистика и връзки с обществеността, след събитието на клуба по Етнология за традиционната българска сватба, показва какво са запомнили и какво мислят по темата.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.