Училището - мост към бъдеще чрез повишаване мотивираността и осведомеността на учениците 21-03-2019
По инициатива на codeweek и РУО гр. Велико Търново се проведе в училището дискусия на тема:Училището - мост към бъдеще чрез повишаване мотивираността и осведомеността на учениците". Ученици от Гимназията представиха своята визия пред останалите по темата чрез иновативни подходи.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.