Държавният архив във Велико Търново представи дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” 16-06-2019
На 4 окт. 2018 г. в изложбената зала на Държавен архив – Силистра беше представена дигиталната изложба на Държавен архив –Велико Търново „Велико Търново – част от Европа”, която е един от продуктите на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен живот в Търново” на ДА „Архиви”, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.
Изложбата беше презентирана пред ученици от Спортно училище „Дръстър” - Силистра, историкът Иван Занов, служители от РИМ – Силистра и Община-Силистра и граждани. Гост на събитието беше г-н Стоян Бонев, зам. областния управител на областна администрация Силистра
Дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” представи чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА-В. Търново личности, дали своя принос за развитието на обществения, политически, икономически и културен живот на града. В нея са поместени и снимки на част от даренията, които са постъпили по повод инициативата на ДА-Велико Търново за събиране на документи от личен произход. Тук намират място и снимките на учениците от ателие „Фотографско приключение”, които съвместно с преподавател от Профилирана хуманитарна гимназия ”Св. Св. Кирил и Методий” - Велико Търново по издирената предварително информация за обекти, паметници и други, построени със съдействието на търновци (дарители, архитекти и т.н.) получили образованието си в Европа и на европейци, работили във Велико Търново, са заснели част от обектите, присъстващи в дигиталната изложба, и дават представа как изглеждат те към настоящия момент.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.