Ученици от ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново участваха в обучение по съвместния с Държавна агенция „Архиви” проект "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново" 22-07-2019

На 28.06.2018 г. ученици - участници в училищния Клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” към Профилирирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, участваха в обучение по съвместния с Държавна агенция „Архиви” проект "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново".

Експертът–изследовател Мариана Петрова от Държавна агенция „Архиви” – Велико Търново, заедно с ръководителят на клуба Павлин Витанов, учител по история и цивилизация в гимназията, запознаха пет ученика от Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", как да използват справочния апарат в архива и Информационната система на Държавна агенция „Архиви”(ДАА), за целите на проучването по проекта.

Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.