Среща по проект "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново" 22-07-2019

На 29.06.2018 г., в последният учебен ден, учениците - участници в училищния Клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” към Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, организираха последното събитие на клуба за 2017/2018-та учебна година. Обсъдено бе постигнатото през годината, а също така планираха дейностите си за началото на следващата 2018/2019-та учебна година. Представена бе презентация за съвместната дейност с ДА "Архиви" - Велико Търново по проекта "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново" по Програма "Културно наследство" на Национален фонд "Култура". Разпределени бяха бъдещите задачи за продължаващия осем месеца съвместен проект и бе обобщена издирената до днес информация. Събитието приключи с обща снимка на присъстващите участници, усмивки и много пожелания за успехи през следващата учебна година.

Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново

 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.