Училището - мост към бъдеще чрез повишаване мотивираността и осведомеността на учениците 16-10-2018
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
По инициатива на codeweek и РУО гр. Велико Търново се проведе в училището дискусия на тема:Училището - мост към бъдеще чрез повишаване мотивираността и осведомеността на учениците". Ученици от Гимназията представиха своята визия пред останалите по темата чрез иновативни подходи.

Родителска среща 10-10-2018
На 22.10.2018 година вторник от 17,30 ч. ще се проведе родителска среща.

Презентация от ДА Архиви - Велико Търново в библиотеката на Гимназията и посещение на ученици в Архива по случай празника му 09-10-2018

Държавният архив във Велико Търново представи дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” 08-10-2018
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
На 4 окт. 2018 г. в изложбената зала на Държавен архив – Силистра беше представена дигиталната изложба на Държавен архив –Велико Търново „Велико Търново – част от Европа”, която е един от продуктите на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и култур... 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.