Ученици от ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново участваха в обучение по съвместния с Държавна агенция „Архиви” проект "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново" 17-07-2018
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
На 28.06.2018 г. ученици - участници в училищния Клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” към Профилирирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, участваха в обучение по съвместния с Държавна агенция „Архиви” проект "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос з...

Среща по проект "Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново" 29-06-2018
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
На 29.06.2018 г., в последният учебен ден, учениците - участници в училищния Клуб по Етнология „Доц. д-р Николай Колев” към Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, организираха последното събитие на клуба за 2017/2018-та учебна година. Обсъдено бе постигнатото ...

Ученици от Профилирана хуманитарна гимназия ”Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Велико Търново участват в проект на Държавна агенция „Архиви” по проект към Програма „Културно наследство” на Национален фонд „Култура” 18-06-2018
За период от осем месеца учениците, участващи в клуб „Етнология” към Профилирана хуманитарна гимназия ”Св. Св. Кирил и Методий” ще изследват приноса на европейци и великотърновци, учили в Европа, в обществено-икономическия, културния и образователния живот в старо Търново. Освен участието на ученици...

24-05-2018 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.