Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Тъ
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2022- 2023 УЧЕБНА
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ЕТИЧЕН КОДЕКС, ОПРЕДЕЛЯЩ МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПРИ ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТ
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
П Л А Н за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2022/2023 учебна г
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Вътрешни правила за преминаване и обучение на ученици в ОРЕС в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Правила за противодействие на тормоза В ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУП
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ На ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ учебна 2022/2
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИ ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебни планове 8a
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебни планове 8б - ИТП
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 8б - лаборанти
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебни планове 9а
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 9б - ИТП
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 9б-Лаборанти
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 10 а
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 10Б - ИТП
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 10б - лаборант
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план 11а
Хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново
Учебен план - 11 б ИТП


 
 
© 2009 Хуманитарна гимназия - Велико Търново. Всички права запазени.